close
تبلیغات
آموزش نحوه نگارش پروپوزال (بخش دوم)
close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
loading...
YourAds Here YourAds Here

موسسه ماد دانش پژوهان

بازدید : 5
شنبه 28 ارديبهشت 1398 زمان : 18:10

بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار، درک درستی از معنای کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند. کیفیت پژوهش، نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد. پروپوزال بد حتی اگر به تصویب هم برسد، پروژه را خراب می کند. پروپوزال خوب، برعکس نه تنها موفقیت پروژه را نوید میدهد، بلکه کمیته پروژه را نیز در به رسمیت شناختن شما به عنوان پژوهشگری توانا تحت تأثیر قرار میدهد. هدف از پروپزال پژوهشی آن است که دیگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمندی را در سر دارید و شایسته انجام آن هستید و برنامه کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید. اصولاً هر پروپوزال پژوهشی باید همه عناصر کلیدی مندرج در فرآیند پژوهشی را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا بتواند به ارزیابی پژوهش پیشنهادی بپردازد.

همه پروپوزال های پژوهشی، صرف نظر از حوزه پژوهش و روشی که برای انجام آن بر میگزینند، باید به سه پرسش زیر پاسخ دهند:

۱- آنچه که میخواهید انجام دهید، چیست؟

۲- چرا میخواهید آن را انجام دهید؟

۳- چگونه آن را انجام خواهید داد؟

پروپوزال باید حاوی اطلاعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید، دریافت درستی از ادبیات موضوع و مباحث مهم مربوط به آن دارید و در نهایت آن که روش شما روشی معتبر است.

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه پیشنهادی، بلکه به چگونگی نگارش پروپوزال شما بستگی دارد. این خطر وجود دارد که یک پروژه پژوهشی خوب به دلیل آنکه پروپوزال آن نگارش خوبی ندارد، رد شود. از این رو، به صلاح است که نگارش شما منسجم، روشن و برانگیزاننده باشد. هدف از این موضوع، تمرکز شیوه نگارشی پروپوزال است و نه نحوه بسط ایده های پژوهشی.

عنوان

عنوان پژوهشی باید مختصر و توصیفگر باشد. برای مثال می توان عبارت “پژوهشی درباره …” را به کار نبرد. عنوان ها اغلب بر حسب کارکرد پژوهش بیان می شوند، زیرا چنین عنوان هایی به روشنی نشان دهنده متغیرهای مستقل و وابسته هستند. با وجود این، در صورت امکان، عنوانی روشنگر و جذاب انتخاب کنید. یک عنوان خوب نه تنها توجه خواننده را جلب می کند، بلکه باعث می شود او جهت گیری مثبتی به پروپوزال پیدا کند.

چکیده

چکیده خلاصه کوتاهی از کل پروپوزال است که نباید بیش از حدود ۳۰۰کلمه باشد. چکیده باید شامل بیان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضیه (در صورت وجود)، روش و یافته های اصلی پژوهش باشد. توصیف روش می تواند شامل طراحی، روال کار، نمونه گیری و ابزار مورد استفاده باشد.

مقدمه

هدف اصلی از نگارش مقدمه، ایجاد پیشینه یا بستر لازم برای مسئله پژوهشی شماست. چگونگی صورت بندی مسئله پژوهش، شاید بزرگ ترین مشکل نگارش پروپوزال باشد. اگر مسئله پژوهش در بستر ادبیاتی عام و پریشان شکل گرفته باشد، در آن صورت بی مایه و غیرجالب می نماید، اما اگر همان مسئله در بستر حوزه پژوهشی بسیار دقیق و روزآمدی جای گرفته باشد، آنگاه اهمیتش آشکار خواهد شد.

متاسفانه قانون خاصی برای چگونگی نگارش پاراگراف آغازین که هم جالب و هم روشنگر باشد، وجود ندارد. این امرتا حدود زیادی به خلاقیت شما و عمق درکی که از جوانب مسئله دارید بستگی دارد، و اینکه تا چه حدی می توانید به نحوی روشن، به مسئله پژوهش بیندیشید.

با وجود این، بکوشید نخست مسئله پژوهش خود را یا بر بستری از حوزه های داغ و امروزی جای دهید یا بر حوزه های قدیمی تر که هنوز زنده و مورد توجه هستند بنا کنید.

دوم آن که لازم است پیشینه تاریخی مختصر اما درخوری ارائه دهید. سوم آن که، بستری امروزین فراهم آورید چنان که در چنین بستری، مسئله پژوهش پیشنهادی شما جایگاهی محوری پیدا کند و در نهایت باید بازیگران کلیدی را شناسایی کنید و به مربوط ترین و نمایاننده ترین موارد و مطالب منتشر شده اشاره کنید. خلاصه آن که بکوشید مسئله پژوهشتان را تا حد امکان برجسته سازید و در عین حال اهمیتش را توضیح دهید.

مقدمه معمولاً با عبارتی کلی درباره حوزه مسئله پژوهش و تمرکز بر مسئله ای خاص آغاز می شود. به دنبال آن نیز توجیه یا دلیل منطقی پرداختن به چنین مطالعه ای می آید. مقدمه معمولاً موارد زیر را در بر می گیرد:

۱- بیان مسئله پژوهش، که اغلب با عنوان هدف از پژوهش نیز نام برده می شود.

۲- فراهم آوردن بستر وآرایش صحنه برای مسئله پژوهشتان، به نحوی که ضرورت و اهمیت آن را نشان دهد.

۳- ارائه دلیل منطقی مطالعه پیشنهادی و نشان دادن چرایی ارزشمندی انجام آن.

۴- شرح مختصر مباحث عمده و مسائل فرعی که پژوهشی به آنها می پردازد.

۵- شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته آزمایش یا مشخص کردن پدیده ای که می خواهید مطالعه کنید.

۶- بیان فرضیه یا نظریه (اگر وجود دارد). در پژوهش های اکتشافی یا پدیدار شناختی، نیازی به داشتن فرضیه نیست (لطفاً فرضیه را با گمانه های آماری بی اهمیت اشتباه نگیرید).

۷- تعیین حدود یا مرزهای پژوهش پیشنهادی برای رسیدن به تمرکزی روشن.

۸- ارائه تعاریفی از مفاهیم کلیدی (این مورد اختیاری است).

مرور ادبیات پژوهش

گاهی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جای می گیرد. با وجود این، بیشتر تصمیم گیران و تصویب کنندگان پروپوزال ها ترجیح می دهند بخش جداگانه ای به این امر اختصاص یابد که در آن، مروری کلی بر ادبیات پژوهش انجام شده باشد. مرور ادبیات پژوهش کارکردهای مهمی دارد از جمله:

۱- این اطمینان را فراهم می آورد که شما آن چه را که پیش از این گفته شده است، تکرار نخواهید کرد.

۲- به کسانی که شالوده پژوهش شما را بنیان نهاده اند، اعتبار می بخشید.

۳- دانش شما را پیرامون مسئله پژوهشی، نشان می دهد.

۴- درک شما را از مباحث پژوهشی و نظری مربوط به مسئله پژوهش نشان می دهد.

۵- توانایی شما را در ارزیابی انتقادی اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع، آشکار می کند.

۶- توانایی شما را در ترکیب و سنتز ادبیات موجود نشان می دهد.

۷- دریافت های نظری جدید به دست می دهد یا الگوی جدید ارائه می کند که همان چهارچوب مفهومی پژوهشتان است.

۸- خواننده پروپوزال را متقاعد می کند که پژوهش، پیشنهادی در غنی سازی ادبیات موضوع مشارکتی مهم و بنیادی خواهد داشت (یعنی مشکل نظری مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می کند).

بیشتر پژوهشگران تازه کار در مرور ادبیات تحقیق، دچار این مشکلات هستند:

۱- فقدان سامان و ساختار

۲- فقدان تمرکز، وحدت و انسجام

۳- تکراری بودن

۴- کوتاهی در ذکر مقالات و آثار پر نفوذ

۵- ناتوانی در همراهی با پیشرفت های جدید

۶- ناتوانی در ارزیابی انتقادی مقالات و آثار ذکر شده

۷- ذکر منابع نامربوط و نامعتبر

۸- وابستگی بیش از حد به منابع دست دوم

در صورت وجود هر یک از نقایص بالا در پروپوزال، بعدها با مشکل مواجه خواهید شد.

راه های گوناگون برای تنظیم ادبیات پژوهش وجود دارد. برای آن که مرور ادبیات پژوهشتان نظم و انسجام یابد، از تیترهای فرعی استفاده کنید. برای مثال، پس از اشاره به اهمیت حوزه پژوهشیتان و وضیعت کنونی پیشرفت های این حوزه، می توانید زیر بخش های متعددی را به مباحث مرتبط اختصاص دهید. از جمله: الگوهای نظری، ابزار اندازه گیری، تفاوت های فرهنگی و جنسیتی و غیره.

به خاطر داشتن این نکته سودمند است که شما می خواهید داستانی برای مخاطبانی نقل کنید. بکوشید این داستان را به گونه ای برانگیزاننده و درگیرکننده نقل کنید، حوصله آنان را سر نبرید، زیرا ممکن است منجر به رد پروپوزال احتمالاً ارزشمند شما شود. (فراموش نکنید که ارزیابان پروپزال ما نیز به هر حال انسان هستند).

روش

بخش روش بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که شما چگونه به مسائل پژوهش می پردازید. این بخش نشان دهنده برنامه کاری شماست و فعالیت های ضروری برای کامل شدن پروژه را شرح می دهد.

اصل راهنمای نگارش بخش روش این است که باید در بردارنده اطلاعات کافی باشد تا خواننده بتواند تعیین کند که آیا روش شما معتبر است یا نه. حتی برخی می گویند که پروپوزال خوب باید واجد چنان جزئیاتی باشد که پژوهشگر صلاحیت دار دیگری نیز بتواند آن پروژه را به انجام برساند.

لازم است نشان دهید که از روش های جایگزین نیز شناختی کافی دارید، و بر اساس این شناخت به گونه ای از روش خود دفاع کنید که گویی مناسب ترین و معتبرترین راه پرداختن به مسئله پژوهشی است.

لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است روش پژوهش کیفی بهترین پاسخ را به مسئله پژوهشیتان بدهد. اما از آن جا که جریان غالب پژوهشگری هنوز هم علیه پژوهش های کیفی به ویژه انواع پدیدار شناختی آن دچار پیش داوری است، لازم است که روش کیفیتان را به خوبی توجیه کنید. علاوه بر این چون تحلیل کیفی ملاک ها و رسوم چندان تثبیت شده و پذیرفته شده ای ندارد، بخش روش پروپزال شما باید بسیار پرداخته تر و پخته تر از آن چه که در سنت پژوهش های کمی است، باشد.

مهم تر آن که، فرآیند گردآوری داده ها در پژوهش های کیفی در مقایسه با پژوهش های کمی تأثیر بسیار بیشتری بر نتایج پژوهش می گذارد. به همین دلیل توصیف چگونگی جمع آوری و تحلیل داده ها، توجه و دقت بسیاری می طلبد (شیوه نگارش بخش روش برای پژوهش های کیفی، موضوعی است در خور فرصتی دیگر).

اما بخش روش در پژوهش های کمی عموماً باید دارای بخش های زیر باشد:

۱- طراحی- آیا روش شما مطالعه ای پرسشنامه ای است یا تجربه ای آزمایشگاهی؟ کدام گزینه را برمی گزینید؟

۲- سوژه ها یا نمونه ها– چه کسانی در بررسی شما مشارکت می کنند؟ از چه نوع نمونه گیری استفاده می کنید؟

۳- ابزار– چه نوع ابزار اندازه گیری یا پرسشنامه را بکار می برید؟ آیا آ ن ها را انتخاب می کنید؟ آیا آن ها معتبر و قابل اعتماد هستند؟

۴- روال بررسی– چه برنامه ای برای انجام بررسیتان دارید؟ چه فعالیت هایی خواهید کرد؟ چقدر طول خواهد کشید؟

نتایج

روشن است که در مرحله پروپوزال، نتیجه ای نمی توانید داشته باشید. اما لازم است که تصویری از نوع داده هایی که می خواهید گرد آورید، و شیوه های آمارگیری که به کار خواهید برد داشته باشید تا بتوانید به مسئله پژوهش پاسخ دهید یا فرضیه تان را به محک آزمایش درآورید.

برآورد زمان و هزینه

ملاک ها و معیارهای چندان دقیقی برای تعیین زمان و هزینه مورد نیاز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. اما یک اصل مهم در این زمینه وجود دارد و آن این است که زمان و هزینه پیشنهادی تا حد امکان باید با ذکر جزئیات و زیربخش های متناسب با کل پژوهش ذکر شود. به عنوان مثال می توان کل پژوهش را به سه یا چهار مرحله تقسیم کرد، بدین گونه: مرحله اول: تعیین جامعه آماری و نمونه ها، مرحله دوم : تنظیم پرسشنامه (یا آماده سازی لوازم آزمایش)،

مرحله سوم : پیمایش، مرحله چهارم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری. به نسبت حجم جامعه آماری و تعداد همکاران طرح می توان زمانی را به هر یک از این مراحل اختصاص داد و آن را در جدولی که امکان مقایسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظیم کرد. برای ارائه بودجه پیشنهادی نیز می توان یا بر اساس الگوی مرحله ای اقدام کرد یا بر اساس میزان کاری که مجری یا مجریان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد. بهتر است در هر دو حالت، هزینه های جنبی از قبیل سفر، تجهیزات و غیره نیز به صورت جداگانه ذکر شود.

مذاکره

پس از پایان نگارش پروپوزال و ارائه آن به هیأت تصمیم گیرنده، بهتر است مذاکره های حضوری نیز با آنان برای توجیه و دفاع از پروپوزال انجام شود. بسیار مهم است که خوانندگان شما متقاعد شوند که پژوهش تأثیر بالقوه مهمی بر پیشرفت های آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتیاق و اطمینان خود را بدون بزرگنمایی مزیت های پروپوزال، منتقل کنید. به همین دلیل نیز باید به محدودیت ها و ضعف های پژوهش پیشنهادی اشاره کنید که البته به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

خطاهای رایج در پروپوزال نویسی

۱- ناتوانی در ارائه بستری مناسب برای تنظیم مسئله پژوهش.

۲- ضعف در تعیین شرایط محدود کننده پژوهش.

۳- ضعف در ذکر منابع راهنما.

۴- ناتوانی در ارائه درست نحوه مشارکت نظری و تجربی دیگر پژوهشگران.

۵- ضعف در تمرکز بر مسئله پژوهش.

۶- ضعف در پردازش استدلال هایی منسجم و متقاعد کننده برای پژوهش پیشنهادی.

۷- طولانی کردن موضوعات کم اهمیت و ایجاز موضوعات مهم .

۸- این شاخ و آن شاخ پریدن– سرک کشیدن به هر جا بدون جهت گیری خاص.

۹- خطاهای متعدد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.

۱۰- کوتاهی یا بلندی بیش از حد.

۱۱- نگارش شلخته و بی سامان

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/b3jw6y

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 4

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 46
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 44
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 49
 • بازدید ماه : 74
 • بازدید سال : 1121
 • بازدید کلی : 1626
 • کدهای اختصاصی